ONZE HISTORIE

20 juli 1884

Helaas maakte Geertruida du Bois de opening van de kerk op 20 juli 1884 niet mee. Zij overleed op 26 oktober 1883. Samen met haar broer Aalt is zij herbegraven naast de kerk.

1881-1883

Geertruida du Bois, eigenares van het Kasteel Maarsbergen, gaf in 1881 de opdracht van het ontwerp en de bouw van de Dorpskerk. Zij mocht ook de eerste steen leggen op 19 september 1883.

1886

Dit pijporgel is in 1886 geplaatst door orgel fabrikant Van Dam te Leeuwarden. In de tweede wereldoorlog was de kerk een schuilplaats. In die tijd is het orgel ook beschadigd geraakt met kogelgaten, waarbij ook de nodige pijpen zijn geraakt.

1924

't Gebouwtje achter de kerk werd in 1924 gebouwd en is sindsdien altijd het middelpunt gebleven voor het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten.

? tot nu

Vervolgens rees de vraag aan wie de kerk geschonken zou moeten worden. Er was toen namelijk nog geen kerkelijke gemeente in Maarsbergen. Er wordt dan door de familie De Clausing’s, via een deurwaarder de opdracht aan de kerkelijke gemeente Doorn, waar de kerk in Maarsbergen destijds onder viel, gegeven om binnen vier jaar in Maarn en Maarsbergen een kerkelijke gemeente op te richten, die het eigendom van de Dorpskerk dan krijgt. De kerk is sindsdien eigendom van de toen opgerichte Protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen.

1935

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de kerk, werd in 1934 een toren met spits aan de kerk gebouwd. De toren met een zogenaamde 'open ui' werd voorzien van een uurwerk en een klok, die nog elke zondag handmatig wordt geluid om de gemeente op te roepen om naar de kerk te komen.

vragen over de historie

Boven: Kroonluchters met daarachter het orgel en de glas-in-lood ramen. Onder: De kansel met daarvoor de avondmaalstafel

In haar testament stelt Geertruida Adriana dat het portret van haar overleden vader, mr. Jan Andries du Bois op een zichtbare plaats in de kerk worden opgehangen. 

Ook laat zij aan de kerkvoogden een kapitaal van 300 gulden na. Uit de rente van dit kapitaal moest het onderhoud van de grafkelder worden bekostigd. 

Boven de toegangsdeuren zijn verschillende ornamenten aangebracht. Het boek wat u ziet is een opengeslagen bijbel. Midden boven het boek staat de eerste letter van de naam van Christus en de eerste en de laatste letter van het Griekse Alfabet, de Alpha en de Omega. Het laatste naar aanleiding van Openbaringen 21:6: “ Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstigen geven uit de bron van het water des levens, om niet”.

Om het monogram heen de zon, die haar stralen uitzendend als symbool van de heilige Geest.
Het ontwerp is gemaakt door leraren van de Ambachtsschool te Valkenheide.

Oorspronkelijk had het spreekgestoelte twee treden. De onderste vier treden zijn er later bij gemaakt, zo ook de deurtjes. Het klankbord is op een niet te achterhalen tijdstip boven de kansel aangebracht, waarschijnlijk enkele jaren na in gebruik name van de kerk. Het spreekgestoelte en het klankbord zijn gemaakt van Amerikaans grenenhout. De kansel is in neo Hollandse renaissance stijl uitgevoerd. Het klankbord is zeshoekig en de buitenlijst draagt tussen twee profiellijsten, een fries met gecanneleerde consoles. De bovenzijde, voorzijde, lessenaar en rug zijn met groen fluweel gestoffeerd.

Het avondmaalstel bestaat uit een avondmaalskan met bijbehorende kandelaar. Deze zijn in Sheffield (Engeland) door James Dixon & Son van Engelse juweliers plate vervaardigd rond 1860.
In het verleden werd het avondmaalstel, wanneer het in de Dorpskerk nodig was, gehaald bij Kasteel Maarsbergen en na afloop weer teruggebracht.

Er zijn drie Bijbels aanwezig met opschrift: “FAMILIE GODIN DE BEAUFORT
1884-1909” met goud bestempelde leren band, met sloten en messing.

De Dorpskerk is naast de gebruikelijke kerkdienst op zondagochtend elke woensdagochtend open. De toegang is dan via de hoofdingang of via ’t Gebouwtje achter de Dorpskerk. U bent dan ook van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken in ’t Gebouwtje.