DE STICHTING

De Dorpskerk in Maarsbergen is niet alleen een prominente plek in het dorpshart, maar ook een ontmoetingspunt. 

Doel van de Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen is o.a. inwoners Maarsbergen en omgeving te betrekken bij het rijksmonument, door regelmatig dorpsgerichte activiteiten te organiseren, zoals concerten, lezingen, kleine markten en bibliotheekactiviteiten.

Om dit in de toekomst beter te kunnen faciliteren, willen we ’t Gebouwtje renoveren.  

DE ORGANISATIE

De organisatie van de stichting en al haar activiteiten is in handen van de bestuursleden. Samen met vrijwilligers en het comité van aanbeveling, bestaande uit H.A. van Beuningen en mevrouw Mr. J.W.H. van der Goes-Petter, dragen zij belangeloos bij aan het behouden en onderhouden van ons dorpsmonument. Graag stellen wij het bestuur aan u voor:

DE ORGANISATIE

De organisatie van de stichting en al haar activiteiten is in handen van de bestuursleden. Samen met vrijwilligers en het comité van aanbeveling, bestaande uit H.A. van Beuningen en mevrouw Mr. J.W.H. van der Goes-Petter, dragen zij belangeloos bij aan het behouden en onderhouden van ons dorpsmonument. Graag stellen wij het bestuur aan u voor:

Van links naar rechts: Ries van Wolfswinkel (penningmeester), Dick Veldhuizen, Annemieke, Tim op ten Noort (voorzitter), Virga Lipman, Jacoline ter Maaten (secretaris) en Bert van Kooten. Niet op deze foto, maar niet minder gewaardeerd als bestuurslid is Wim van Wolfswinkel.

DE Oprichting

In 2020 heeft een aantal personen uit Maarsbergen besloten deze stichting in het leven te roepen die tot doel heeft financiële middelen voor het behoud, verbeteren en gebruik van het monument de kerk en ‘t Gebouwtje bijeen te brengen. Zij heeft met nadruk ook bestuursleden gezocht buiten de kerkelijke gemeenschap om de band met het hele dorp te kunnen versterken. De stichting staat los van de protestantse gemeente.

Op 6 mei 2020 is de Stichting Vrienden Dorpskerk Maarsbergen officieel opgericht door het tekenen van de statuten in de Dorpskerk. Naast het behoud van de monumentale Dorpskerk, beoogt de Stichting de inwoners van Maarsbergen te betrekken bij hun eigen dorp en bij elkaar. Hiervoor stelt de stichting zich ten doel het initiëren en organiseren van culturele activiteiten in en rond de kerk en ‘t Gebouwtje, zoals concerten, themabijeenkomsten, exposities en andere culturele activiteiten, die een bijdrage kunnen leveren aan het sociale doel van de stichting.